32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Kwaśny środek myjący P3-Horolith Cip, opakowanie 25 kg

Kwaśny środek myjący P3-Horolith Cip, opakowanie 25 kg

ID: GS019007
Nr sys: Z006576

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Kwaśny środek myjący o działaniu dezynfekcyjnym przeznaczony do stosowania w zakresie przetwórstwa zimnego mleka.

Dostawa już od 100 zł

cena netto

411,13 zł

brutto

505,69

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Kwaśny środek myjący P3-Horolith Cip o działaniu dezynfekcyjnym przeznaczony do stosowania w zakresie przetwórstwa zimnego mleka. Środek przeznaczony do mycia jednofazowego oparty na kwasie fosforowym zawierający środki powierzchniowo-czynne, składniki antypieniące i inhibitory korozji. Dezynfekcja odbywa się dzięki synergistycznemu współdziałaniu środków powierzchniowo-czynnych i kwasu. Mycie i dezynfekcja poprzez spryskiwanie lub cyrkulację w systemie CIP.

 

Zastosowanie:

 

Do czyszczenia dojarni, schładzalników mleka, cystern do mleka, rurociągów, urządzeń do produkcji masła, zbiorników magazynowych i transportowych.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

  • H290 - Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1
  • H314 - Działanie żrące na skórę, Podkategoria 1B
  • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

 

Zwroty określające zagrożenia:

  • H290 - Może powodować korozję metali.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:


Zapobieganie:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

  • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
  • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:


Kwas fosforowy

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 25 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!