32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Kwaśny środek myjący P3-Horolith FL, opakowanie 26 kg

Kwaśny środek myjący P3-Horolith FL, opakowanie 26 kg

ID: GS019014
Nr sys: Z006620

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Płynny, silnie kwaśny środek myjący przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

189,00 zł

brutto

232,47

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny, silnie kwaśny środek myjący przeznaczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Nadaje się do mycia stali szlachetnej i tworzyw sztucznych odpornych na działanie kwasów. Nie nadaje się do mycia stali zwykłej, metali kolorowych, jak również aluminium i jego stopów.

 

Zastosowanie:


mycie zbiorników i rurociągów, mycie podgrzewaczy

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008):

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1
 • H331 - Toksyczność ostra, Kategoria 3
 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

 

Produkt w formie rozcieńczonej:

 


Zwroty określające zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

Zapobieganie:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:


kwas azotowy(V), kwas fosforowy

 

Dodatkowe informacje:


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:


Produkt w formie dostarczonej: Nie mieszać z wybielaczami lub innymi produktami chlorowymi - uwalnia się gazowy chlor.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: 26 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!