32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Płyn myjący RM-C do zmywarek, opakowanie 12 kg

Płyn myjący RM-C do zmywarek, opakowanie 12 kg

ID: GS003770
Nr sys: Z022197

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Profesjonalne środki utrzymania czystości, bezpieczne do zastosowań w przemyśle spożywczym.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

155,00 zł

brutto

190,65

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Środek myjący RM-C jest przeznaczony do profesjonalnych zmywarek RM GASTRO, ale może być stosowany także do innych profesjonalnych zmywarek. Odpowiednio dobrany skład zapewnia doskonałe usunięcie resztek skrobi i białka w trakcie procesu mycia oraz higieniczną czystość naczyń. Nie zawiera chloru i fosforanów. Nie należy stosować do naczyń wykonanych z aluminium i stopów kolorowych. Stosować wyłącznie ze środkiem płuczącym RM RINSE. Nigdy nie mieszać z innymi środkami. Nie przelewać do innych opakowań. Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

 

Zastosowanie:

 

Zmywarki marki RM GASTRO linii: N, TT, S, CT, A.

Zmywarki marki REDFOX linii: Q, SEI, T, S.

 

Dozowanie:

 

1 do 5 g środka na 1 litr roztworu myjącego w zależności od twardości wody i stopnia zanieczyszczenia naczyń.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]:

 

Skin Corr. 1A, H314

 

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]:

 

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.

 

Klasyfikacja: C; R35

Zagrożenia dla zdrowia człowieka: powoduje poważne oparzenia.

 

Piktogram zagrożeń i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 

Zapobieganie:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy.

Reagowanie:

  • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
  • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera wodorotlenek sodu.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nie dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

 

Uwaga! Płyn niebezpieczny, wysyłka tylko jako ADR.

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 12 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!