32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek czyszczący do maszynowego mycia posadzek Neomax Forte, poj. 10 l

Środek czyszczący do maszynowego mycia posadzek Neomax Forte, poj. 10 l

ID: GS214188
Nr sys: Z058406

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Środek na bazie mydła przeznaczony jest do maszynowego mycia posadzek. Usuwa silne zabrudzenia pozostawiając warstwę ochronną i delikatny połysk.

Dostawa już od 20 zł

cena netto

320,20 zł

brutto

393,85

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Środek czyszczący Neomax Forte o pojemności 10 l przeznaczony jest do wszystkich wodoodpornych posadzek, z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych. Zmywa szybko i gruntownie. Nie zawiera chloru i fosforanów.

 

Zalety produktu:

 • Czystość - produkt pozostawia na posadzce delikatną warstwę zapobiegającą ponownemu osadzaniu się brudu.
 • Bezpieczeństwo - produkt niskopieniący co sprawia, że nadaje się do wszystkich typów maszyn czyszczących.
 • Wydajność - dzięki zawartości mydła, produkt czyści i pielęgnuje w jednym etapie mycia.

Zastosowanie:


Do wszystkich wodoodpornych posadzek, z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
 • H412 - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 3

Klasyfikacja produktu oparta jest na ekstremalnym pH (zgodnie z aktualnym europejskim prawodawstwem).

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

 

Zwroty określające zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności:


Zapobieganie:

 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu / ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:


Etoksylowany izotridekanol (1 < moli EO < 2,5)

 

Dodatkowe oznakowanie:


Odrębne oznakowanie określonych mieszanin: zawiera Dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nieznane.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 10 l

Wygląd: ciecz

Barwa: jasnożółta

Zapach: cytrusowy

pH: 11.6 - 12.4, 100 %

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!