32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek dezynfekcyjno-myjący w sprayu CLEANMASTER DEZO SPRAY, poj. 650 ml

Środek dezynfekcyjno-myjący w sprayu CLEANMASTER DEZO SPRAY, poj. 650 ml

ID: GS212874
Nr sys: Z083015

 

Krótki opis produktu:

Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni. Może być także stosowany do powierzchni mających styczność z żywnością.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

Promocja 19.6 %

cena netto

12,31 zł
9,90

brutto

15,14 zł
12,18

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Gotowy do użycia, płynny preparat CleanMaster Dezo Spray o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusowym przeznaczony do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni w zakładach przetwórstwa spożywczego, w warunkach domowych i przemysłowych, placówkach weterynaryjnych, gabinetach kosmetycznych, zakładach użyteczności publicznej oraz w obszarach szpitalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością kliniczną. Może być także stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością (przemyć powierzchnie wodą zdatna do picia). Producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biojobójczym Nr 3223/07.

 

Sposób użycia:

 

Spryskać równomiernie powierzchnię, rozprowadzić i pozostawić do wyschnięcia.

 

Klasyfikacja mieszaniny:

 

Skład: Wodny alkaliczny bezwonny środek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym oraz wirusobójczym na bazie trzeciorzędowej alkiloaminy, anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych oraz substancji pomocniczych rozpuszczalnych w wodzie.

 

Klasyfikacja tego produktu została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP).

 

Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2, H319

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 


Zwroty H wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty P wskazujące środki ostrożności:

  • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera Propan-2-ol, C7-11, etoksylowane >5-20 TE.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Mieszanina nie zawiera substancji zidentyfikowanej jako trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 650 ml

pH: 9,5-10,0

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!