32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek do mycia pianowego Topaz CL1, opakowanie 22 kg

Środek do mycia pianowego Topaz CL1, opakowanie 22 kg

ID: GS214200
Nr sys: Z040353

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Płynny, alkaliczny, pianowy preparat myjący Topaz CL1 z zawartością chloru służy do stosowania metodą pianową w zakładach przemysłu spożywczego.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

173,56 zł

brutto

213,48

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny, alkaliczny środek Topaz CL1 do mycia pianowego z zawartością chloru przeznaczony do stosowania metodą pianową w zakładach przemysłu spożywczego.

 

Zalety produktu:

 • Doskonale usuwa tłuszcz, smar i białko
 • Skuteczne wybielanie plam i odbarwień spowodowanych przyprawami, warzywami, krwią itd.
 • Doskonale usuwa zabrudzenia z tanin oraz złożonych białek

Tolerancja materiałowa:

 

Topaz CL1 w warunkach opisanych poniżej nadaje się do:

 • Metale: stale austenityczne chromowo-niklowe CrNi (jakość stali przynajmniej DIN 1.4301 = AISI 304), cynk
 • Tworzywa sztuczne: HD-PE, PP, sztywny PVC
 • Pozostałe: Powierzchnie ceramiczne

Zastosowanie:

 

Topaz CL1 jest uniwersalnym, pianowym środkiem myjącym, który można stosować w przemyśle spożywczym.

 1. Płukanie wstępne wodą w celu usunięcia większych zabrudzeń.
 2. Pokrycie powierzchni przeznaczonych do mycia pianą z 2 - 5%-owego roztworu Topaz CL1. Czas działania: 10 - 20 minut.
 3. Spłukać wodą o temp. 40°C – 60 °C, upewniając się, że wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości po produkcie zostały usunięte.

Sposób aplikacji:


Do aplikacji Topaz CL1 zalecamy użycie Ecolab Hybrid, systemu urządzeń do OPC, który:

 • posiada funkcje pianowania, dezynfekcji i płukania,
 • zapewnia pełną elastyczność dzięki stacjonarnym i mobilnym systemom,
 • oszczędza miejsce i charakteryzuje się wytrzymałym i higienicznym wykonaniem,
 • zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas obsługi,
 • dostarcza specjalistyczny sprzęt do zautomatyzowanych systemów czyszczenia (np. komór wędzarniczych, urządzeń napełniających, mycia przenośników taśmowych).

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008):

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1
 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
 • H400 - Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1
 • H411 - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 2

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
 • H412 - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 3

Klasyfikacja produktu oparta jest na ekstremalnym pH (zgodnie z aktualnym europejskim prawodawstwem).

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

 

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

 

Zwroty określające zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Zwroty określające środki ostrożności:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

Zapobieganie:

 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

Zapobieganie:

 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

 

wodorotlenek sodu, podchloryn sodu

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

Zmieszanie tego produktu z kwasem lub amoniakiem uwalnia gazowy chlor.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 22 kg

Rodzaj aplikacji: mycie

Sposób aplikacji: pianowy

Wygląd: ciecz przezroczysta o żółtawej barwie*

Warunki przechowywania: 0°C - 30°C

Rozpuszczalność: w temp. 20°C miesza się z wodą w każdych proporcjach

Gęstość: 1.11 – 1.15 g/cm³ (w 20 °C)*

Zawartość fosforu: 0,10 %

Zawartość azotu: 0,17 %

Zawartość siarki: 0,00 %

pH: 11,6 - 12,0 (1 %, 20 °C, dejonizowana woda)

Przewodność: 4.05 mS/cm (1 %, 25 °C, dejonizowana woda)

Właściwości pianotwórcze: silne pienienie, nie nadaje się do zastosowania w systemach CIP

 

*Parametry odnoszące się do kontroli towaru dostarczonego

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!