32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek do odtłuszczania, preparat do usuwania przypaleń, odtłuszczacz w żelu, poj. 10 l

P
W
Środek do odtłuszczania, preparat do usuwania przypaleń, odtłuszczacz w żelu, poj. 10 l

Środek do odtłuszczania, preparat do usuwania przypaleń, odtłuszczacz w żelu, poj. 10 l

ID: GS212698
Nr sys: Z042067

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Odtłuszczacz w żelu przeznaczony jest do czyszczenia piekarników, grilli, okapów, komór wędzarniczych, przewodów oraz kratek wentylacyjnych.

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dostawa już od 20 zł

cena netto

150,00 zł

brutto

184,50

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Niezwykle efektywny, alkaliczny preparat (oparty na wodorotlenku potasu), który skutecznie usuwa zaschnięty i przypalony tłuszcz. Starannie dopracowana formuła sprawia, że produkt doskonale nadaje się zarówno do codziennego użytku jak i do gruntownego czyszczenia. Środek bez trudu poradzi sobie z przypaleniami oraz zabrudzeniami na szybach kominkowych. Preparat wykazuje zwiększone działanie podczas czyszczenia powierzchni o podwyższonej temperaturze. Stosowany zgodnie z instrukcją nie powoduje korozji płyt ceramicznych oraz matowienia szkła. UWAGA! Produkt o niestandardowej pojemności, dostępny na zamówienie. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.

 

Przeznaczenie:


ODTŁUSZCZACZ W ŻELU JAX PROFESSIONAL 12 przeznaczony jest do czyszczenia piekarników, grilli, okapów, komór wędzarniczych, przewodów i kratek wentylacyjnych.

 

Zastosowanie:


Produkt ten można z powodzeniem stosować w hotelach, gastronomii, budynkach użyteczności publicznej i zakładach produkcyjnych.

 

Sposób użycia: 


Powierzchnię podgrzać do temperatury 60-70 °C, wtedy preparat lepiej zadziała. Preparat rozprowadzić na zabrudzonej powierzchni przy pomocy nasączonej środkiem gąbki lub ściereczki, odczekać 10–30 minut w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Następnie całość zmyć czystą wodą. Filtry okapów wyczyścić zanurzając je na 30 minut w 10 % roztworze odtłuszczacza (100 ml preparatu uzupełnić wodą do 1 l). Nie stosować preparatu na powierzchniach o temperaturze wyższej niż 95 °C. Po użyciu spłukać czyszczoną powierzchnię 5 % roztworem odkamieniacza ECO (50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l), aby usunąć odczyn alkaliczny po myciu zasadniczym. UWAGA: przy pracy używać rękawiczek i okularów ochronnych.

 

pH:


Stężenie jonów wodorowych w produkcie: pH od 13,0 do 14,0.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Preparat został sklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1272/2008 (CLP)

 

Eye Dam. 1; H318, Skin Corr. 1A; H314, Acute Tox. 4; H302

 

Piktogramy i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

  • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty określające środki ostrożności:

 

Zapobieganie:

  • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

  • P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Usuwanie:

  • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Dodatkowe informacje:


Zawiera KOH.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 10 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!