32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek do usuwania kamienia wodnego, op. 5kg

Środek do usuwania kamienia wodnego, op. 5kg

ID: GS003769
Nr sys: Z022199

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Wysokowydajny, uniwersalny środek przeznaczony do usuwania kamienia wodnego w zmywarkach firmy RM GASTRO oraz innych typów zmywarek.

ZAPYTAJ O TERMIN REALIZACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dostawa już od 20 zł

cena netto

174,13 zł

brutto

214,18

ZAPYTAJ O TERMIN REALIZACJI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Uniwersalny środek RM-S o pojemności 5 kg przeznaczony do usuwania kamienia wodnego w profesjonalnych zmywarkach firmy RM GASTRO. Jest także odpowiedni do innych typów zmywarek. Wysokowydajny preparat doskonale nadaje się do usuwania osadów mineralnych.

 

Sposób użycia:


Z urządzenia usuwamy naczynia i wlewamy 15 - 30 ml preparatu na 1 l wody, w zależności od grubości osadów mineralnych. Odłączamy pompę środka myjącego, a następnie napełniamy zmywarkę wodą i nastawiamy na temp. 50°C. Po 20-tu minutach roztwór należy wypuścić, a zmywarkę dobrze wypłukać. Strefę mycia w zmywarce tunelowej spryskujemy roztworem żrącym (1:3 z wodą). Po kilku minutach całą zmywarkę dobrze wypłukać. W przypadku elementów z aluminium, stopów lekkich lub tworzyw sztucznych trzeba wcześniej sprawdzić ich odporność na działanie preparatu.

 

Dozowanie:

 

15 do 30 ml środka na 1 litr wody w zależności od grubości osadów mineralnych.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]:

 

Acute Tox. 4, H332, Skin Corr. 1B, H314

Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.

 

Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]:

 

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.

 

Klasyfikacja: C; R34 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.

 

Zagrożenia dla zdrowia człowieka: powoduje poważne oparzenia.

 

Piktogramy zagrożeń i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 

Zapobieganie:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy.

Reagowanie:

  • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
  • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera kwas fosforowy.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nie dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

 

Uwaga! Płyn niebezpieczny, wysyłka tylko jako ADR.

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 5 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!