32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek myjący ST M5

Środek myjący ST M5

ID: GS201747
Nr sys: Z052565

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Środek myjący przeznaczony do pieców konwekcyjno-parowych i piekarniczych marki REDFOX.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

121,63 zł

brutto

149,60

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Skoncentrowany, alkaliczny środek myjący ST M5 przeznaczony do piekarników z systemem samoczyszczenia. W trakcie jednego cyklu czyszczenia usuwa uporczywe plamy, w tym przypalony tłuszcz. Może być stosowany w konwekcyjnych piekarnikach z systemem samoczyszczenia. Unikać kontaktu z elementami aluminiowymi.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Kryteria Rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP):

 

Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Piktogram i hasło ostrzegawcze:


 

Wskazania zagrożeń:

  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Środki ostrożności:

  • P280 - Nosić rękawice / ubrania ochronne oraz chronić oczy / twarz.
  • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
  • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  • P501 - Usuwać produkt / opakowanie zgodnie z przepisami.

Dodatkowe informacje:


Zawiera wodorotlenek potasu, alkohol (C9-11) polietoksylowy.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 5 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!