32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Tabletki myjące GRAEF, opakowanie 10 sztuk

Tabletki myjące GRAEF, opakowanie 10 sztuk

ID: GS015606
Nr sys: Z045869

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Tabletki myjące do zastosowania w ekspresach do kawy firmy Graef.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 9 zł

cena netto

36,65 zł

brutto

45,08

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

KUPUJ WIĘCEJ ZA MNIEJKupuj więcej za mniej

Opis produktu

Tabletki myjące do zastosowania w ekspresach do kawy firmy Graef.


Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318

Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Piktogram i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H315 - Powoduje podrażnienie skóry.
  • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P264 - Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
  • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody / mydła.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera 5-15% fosfonianów, 15-30% wybielaczy na bazie aktywnego tlenu, nadwęglan sodu, nadtlenomonosiarczan potasu.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: 10 sztuk

Powiązane produkty i akcesoria

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!