32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Tabletki nabłyszczające do pieców CMP i SCC bez Efficient CareControl, opakowanie 50 sztuk, RATIONAL

Tabletki nabłyszczające do pieców CMP i SCC bez Efficient CareControl, opakowanie 50 sztuk, RATIONAL

ID: GS003782
Nr sys: Z007004

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Tabletki nabłyszczające przeznaczone do stosowania w piecach konwekcyjno-parowych CombiMaster Plus oraz SelfCookingCenter bez Efficient CareControl.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

168,00 zł

brutto

206,64

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Tabletki nabłyszczające marki Rational przystosowane są do optymalnej pielęgnacji pieców konwekcyjno-parowych CombiMaster Plus (od 05/2017) i SelfCookingCenter bez Efficient CareControl. Aktywna ochrona i wydłużona żywotność dzięki wysoce wydajnym substancjom pielęgnacyjnym. Komora urządzenia jest higienicznie czysta i błyszcząca. Tabletki sprzedawane są w opakowaniu zbiorczym po 50 szt.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Klasyfikacja (CLP): Skin Corr. 1A: H314

Działania niepożądane: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  

Piktogram i hasło ostrzegawcze:


GHS05: Działanie żrące

 

 

Rodzaj zagrożenia:

 

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

 

Środki ostrozności:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P501 - Zawartosć/Pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub nmiędzynarodowymi.

Niebezpieczne składniki do etykietowania:

 

Wodorotlenek sodu, Metakrzemian disodu, oksyetylowany alkohol tłuszczowy


Dodatkowe informacje:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

PBT - Substancji nie oznaczono jako substancji trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej (tzw. substancja PBT/vPvB).

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: 50 sztuk

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!