32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Zestaw promocyjny płyn MANUSTERIL + 25 maseczek jednorazowych

Zestaw promocyjny płyn MANUSTERIL + 25 maseczek jednorazowych

ID: GS212898
Nr sys: Z082908

 

Krótki opis produktu:

Zestaw promocyjny składa się z 5-litrowego płynu do dezyfenkcji rąk Manusteril oraz 25 maseczek jednorazowych, wykonanych z wiskozy.

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dostawa już od 100 zł

cena netto

50,00 zł

brutto

61,50

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Zestaw promocyjny zawiera:

 

5-litrowy płyn do dezynfekcji rąk Manusteril

Produkt płynny na bazie alkoholi przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających, jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania wodą. Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach.

 

25 maseczek jednorazowych

Wykonane z wiskozy, przeznaczone do jednorazowego zastosowania. Zapewniają skuteczną ochronę przed bakteriami o wysokim stopniu zjadliwości.

 


Poniższe informacje dotyczą płynu do dezynfekcji rąk Manusteril.


Klasyfikacja mieszaniny:

 

Zagrożenie zdrowia

H319 - Skin Corr. 1A

H336 - STOT Single exp. 3

 

Własności niebezpieczne

H225 - Flamm. Liquids 2

 

Zagrożenie środowiska

Nie dotyczy

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia:

 

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
  • P260 - Nie wdychać par rozpylonej cieczy.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
  • soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  • EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje uzupełniające:

 

Zawiera substancje czynne: Propan-2-ol (CAS Nr: 67-63-0; WE Nr: 200-661-7): 53 g/100g, Nadtlenek wodoru (CAS Nr: 7722-84-1; WE Nr: 231-765-0): 0,22 g/100g. Produkt wolny od amin czwartorzędowych.

 

Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Brak danych

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!