32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Zestaw promocyjny płyn MANUSTERIL + 10 maseczek wielorazowych

Zestaw promocyjny płyn MANUSTERIL + 10 maseczek wielorazowych

ID: GS212897
Nr sys: Z082908

 

Krótki opis produktu:

Zestaw promocyjny składa się z 5-litrowego płynu do dezyfenkcji rąk Manusteril oraz 10 maseczek wielorazowych.

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dostawa już od 100 zł

cena netto

50,00 zł

brutto

61,50

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Zestaw promocyjny zawiera:

 

5-litrowy płyn do dezynfekcji rąk Manusteril

Produkt płynny na bazie alkoholi przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających, jak i nie mających kontaktu z żywnością, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, kuchniach zbiorowego żywienia. Produkt stosowany do dezynfekcji powierzchni materiałów wyposażenia i mebli odpornych na działanie alkoholi w obiektach publicznych i przemysłowych. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania wodą. Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach.

 

10 maseczek wielorazowych

Maseczki wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny o antybakteryjnym wykończeniu. Zapewniają skuteczną ochronę przed bakteriami o wysokim stopniu zjadliwości. Środek antymikrobiologiczny jest zamknięty głęboko we włóknie, zapewnia ochronę przez cały okres użytkowania tkaniny. Specjalne wykończenie tkaniny zapobiega namnażaniu się bakterii, mutacjom oraz przenoszeniu ich w inne miejsca. Ta technologia zapewnia ochronę nawet po 50 praniach. Maseczki należy prać w pralniach przemysłowych i domowych do 95°C. Efekty ich działania są certyfikowane międzynarodowymi testami i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia jeżeli tkaniny są użytkowane zgodnie z zaleceniami.

 


Poniższe informacje dotyczą płynu do dezynfekcji rąk Manusteril.


Klasyfikacja mieszaniny:

 

Zagrożenie zdrowia

H319 - Skin Corr. 1A

H336 - STOT Single exp. 3

 

Własności niebezpieczne

H225 - Flamm. Liquids 2

 

Zagrożenie środowiska

Nie dotyczy

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia:

 

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
  • P260 - Nie wdychać par rozpylonej cieczy.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
  • soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  • EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje uzupełniające:

 

Zawiera substancje czynne: Propan-2-ol (CAS Nr: 67-63-0; WE Nr: 200-661-7): 53 g/100g, Nadtlenek wodoru (CAS Nr: 7722-84-1; WE Nr: 231-765-0): 0,22 g/100g. Produkt wolny od amin czwartorzędowych.

 

Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Brak danych

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!