32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Polityka prywatności

 

Sklepu internetowego www.gastrosilesia.pl

 

1. Administratorem Pani/Pana ("Odwiedzających" Sklepu internetowego www.gastrosilesia.pl) danych osobowych jest Weindich sp. z o.o. z siedziba ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów.

2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających ("dane") prosimy wysyłać na adres [email protected] lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.

3. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:

a) art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) ("RODO") w celu realizacji i obsługi Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.gastosilesia.pl pomiędzy Odwiedzającym a Administratorem Danych ("umowa"),

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.

c) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy.

d) art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa i udzielenie odpowiedzi na zapytania Odwiedzających.

e) art. 6 ust. 1 lit f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jakim jest marketing bezpośredni realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Odwiedzających:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) adres korespondencyjny,

d) numer telefonu,

e) przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.

5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

b) odpowiedzi na zapytanie Odwiedzających,

c) marketingu bezpośredniego realizowanego przez administratora lub stronę trzecią.

6. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzana przez okres realizacji umowy a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją Umowy lub też z daną osobą Odwiedzającą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator będzie nadal mógł przetwarzać dane osobowe Odwiedzającego tylko wówczas, gdy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Odwiedzającego lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przy czym, jeżeli sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie już w żadnym przypadku mógł przetwarzać danych osobowych Odwiedzającego w tym celu.

10. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów realizacji umowy sprzedaży. W przypadku nie podania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

12. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi doręczenia listów i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz spółkom badającym stopień zadowolenia klientów za pośrednictwem ankiet elektronicznych.

13. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!