32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Regulamin Sklepu Internetowego Gastrosilesia.pl


§1. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gastrosilesia.pl, jest własnością firmy WEINDICH sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961900, nr NIP 627-10-14-023, nr Regon 272819628, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Adamieckiego 8.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
 4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma WEINDICH sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.gastrosilesia.pl, w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu, które pokrywa Nabywca.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego www.gastrosilesia.pl, w tym przeglądania oferowanego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  a) komputer z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Sposoby składania zamówień:
  I. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.gastrosilesia.pl. Złozenie zamówienia jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji Nabywcy jak również bez rejestracji. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
  a) W przypadku rejestracji Nabywcy złożenie zamówienia i zawarcie umowy uwarunkowane jest wypełnieniem przez Nabywcę, w sposób prawidłowy i jednorazowo, formularza rejestracyjnego. W tym celu Nabywca podaje adres e-mail oraz hasło (dzięki któremu będzie mógł zalogować się na swoje konto) oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wybiera przysisk "załóż konto". Na podany wcześniej adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie założenia konta. Po zalogowaniu Nabywca uzupełnia pole ""twój panel" podając wymagane dla składania zamówień dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, kod pocztowy, a nastepnie zapisuje wprowadzone dane. Po dokonaniu wyboru produktów Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".
  b) W braku rejestracji Nabywca po dokonaniu wyboru produktów każdorazowo wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej podając dane wymienione powyżej oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu. Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez wybranie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".
  II. Telefonicznie. Nabywca może dokonać zamówienia telefonicznie. W takim wypadku konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz danych osobowych koniecznych dla zrealizowania zamówienia.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Brak podania adresu e-mail powoduje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Nabywcy np. w drodze kontaktu telefonicznego. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą. Przedsiębiorca, będący osoba fizyczną jest zobowiązany do złożenia przed zawarciem umowy, oświadczenia czy „zawarta umowa, kupiony towar ma/nie ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakteru zawodowego w szczególności czy jest/nie jest związany z kodem PKD wpisanym do CEiDG Klienta.”
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.
 7. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy.
 9. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 10. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.
 11. Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia. Wysyłka towarów wielkogabarytowych realizowana jest na paletach. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki można znaleźć na stronie DOSTAWA.
 12. Koszty i zasady wysyłki opisane w pkt. 11 dotyczą tylko i wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej (waga do 30 kg). W przypadku zamówień z dostawą poza Unię Europejską oraz w ramach Unii Europejskiej przy przekroczeniu wagi 30 kg, koszty i zasady wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
 13. Nabywca ma prawo sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy.
 14. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową tzn. nie wszystkie produkty są dostępne "od ręki".
 15. Nieuzasadnione nieprzyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.

§ 4. Formy płatności

 1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  - Płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier w momencie dostarczenia towaru,
  - Przedpłata 100% przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego (ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów: 33 1050 1243 1000 0010 0087 6308) na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.
  - Płatność BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  - Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (tylko dla jednostek budżetowych za wyjątkiem szpitali oraz placówek ochrony zdrowia)
  - Płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy.
  - Leasing dla firm. Umowa leasingowa jest zawierana z operatorem Leaselink - szczegóły oferty
 2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu. Koszt wysyłki za granicę Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Nabywcy.

§ 5. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.
 3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: w siedzibie Sprzedającego bądź u Producenta.
 4. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru Nabywca znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, a następnie dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego wraz z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Reklamowany towar Nabywca wysyła na swój koszt. O sposobie załatwienia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 od dnia dostarczenia reklamowanego towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwraca Nabywcy towaru poniesione przez niego koszty wysyłki.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek pokrywa Nabywca towaru.
 6. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakości i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu faksem lub e-mailem do Sprzedającego.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Nabywca będący konsumentem oraz przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapis ten nie dotyczy pozostałych firm (m.in. spółek, osób prawnych) oraz instytucji (m.in. stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego). Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument, oraz osoba o której mowa w zdaniu pierwszym, może skorzystać z formularza o odstąpieniu dostępnego do pobrania TUTAJ. Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Dokonane przez odstępującego płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył odstępujący lub w inny sposób, na który wyraził zgodę. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez odstępującego do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 8. W przypadku sporu, Nabywca będący konsumentem ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

§ 7. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia oraz rejestracja w newsletterze są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i przetwarzania danych definiuje POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, będzie rozstrzygał Sąd. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą sporów, w których stroną jest konsument lub przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 4. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: WEINDICH sp. z o.o., ul. Karola Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów, tel. 32 746 91 00.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy. Dodatkowo Sprzedający wysyła wraz z przesyłką wydrukowaną fakturę VAT zawierającą istotne postanowienia umowy.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Przy umowach sprzedaży towarów i usług oferowanych przedsiębiorcom (relacje typu B2B) obowiązuje OWS Weindich" dostepny na stronie https://www.gastrosilesia.pl/ogolnewarunkisprzedazy,2,2,2232.

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!