32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Płyn myjący Multiclean do pieców Eloma, poj. 10 l

W
Płyn myjący Multiclean do pieców Eloma, poj. 10 l

Płyn myjący Multiclean do pieców Eloma, poj. 10 l

ID: GS199360
Nr sys: Z032539

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Specjalny środek czyszczący, aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia i długą żywotność maszyny.

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dostawa już od 20 zł

cena netto

488,57 zł

brutto

600,94

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Eloma MULTI-CLEAN opracowany specjalnie dla w pełni automatycznego systemu czyszczenia AutoClean Eloma. Higieniczne rezultaty mycia nawet wtedy, gdy komory gotowania są bardzo brudne.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Zwroty określające:

 • C - Produkt żrący
 • R - Powoduje poważne oparzenia

Klasyfikacja GHS:

 

Kategorie zagrożenia:

 • Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali: Met. Corr. 1
 • Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Corr. 1A
 • Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 • Może powodować korozję metali.
 • Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Piktogram i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie:

 

wodorotlenek sodu, etoksylowane alkohole C9-C11

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Nie istnieją żadne informacje.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 10 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!