32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych DISHWASH, poj. 10 l, CLINEX 77-063

Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych DISHWASH, poj. 10 l, CLINEX 77-063

ID: GS208567
Nr sys: Z057494

 

Krótki opis produktu:

Skoncentrowany preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia naczyń wykonanych ze stali nierdzewnej, szkła, tworzywa sztucznego oraz porcelany.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 20 zł

cena netto

113,00 zł

brutto

138,99

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Skoncentrowany środek DishWash o pojemności 10 l marki Clinex przeznaczony jest do mycia w zmywarkach gastronomicznych naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz porcelany. Doskonale czyści porcelanę, sprzęt oraz sztućce kuchenne. Zaleca się stosowanie razem ze środkiem nabłyszczającym Clinex DiShine, uzyskując tym samym super połysk! Produkt posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny

 

Zastosowanie:


Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek w restauracjach, hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz w automatycznych zmywarkach domowych.

 

Sposób użycia:


Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego. Zalecane stężenie robocze od 1 ml do 5 ml na 1 l wody, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

 

Klasyfikacja mieszaniny:

 

Eye Dam.1 H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

 

Wodorotlenek sodu

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 

H314- Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera fosfoniany - mniej niż 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne - mniej niż 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne - mniej niż 5%, polikarboksylany - mniej niż 5%.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Badania nie zostały przeprowadzone.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

 

Uwaga! Preparat nie nadaje się do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych i aluminiowych. Środek do użytku profesjonalnego z zastosowaniem systemów dozujących.

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 10 l

Kolor: bezbarwny do słomkowego

Zapach: charakterystyczny

Poziom pH w płynie: 13.0

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!