32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek myjący z aktywnym tlenem F 6200 do zmywarek przemysłowych i podblatowych, opakowanie 25 kg

Środek myjący z aktywnym tlenem F 6200 do zmywarek przemysłowych i podblatowych, opakowanie 25 kg

ID: GS199699
Nr sys: Z033251

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Płynny, silnie zasadowy środek myjący skutecznie usuwa resztki zaschniętego jedzenia oraz różnego rodzaju plamy po kawie, herbacie i inne przebarwienia.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

340,00 zł

brutto

418,20

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny, silnie zasadowy środek czyszczący F 6200 z siłą rozpuszczania skrobi i składnikami neutralizującymi brzydkie zapachy, usuwa plamy z kawy i herbaty.

 

Zastosowanie:


Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek podblatowych, kapturowych i zmywarek z transportem taśmowym i koszowym w restauracjach, hotelach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych. Skutecznie usuwa resztki zaschniętego jedzenia, jak również wszelkiego rodzaju plamy po kawie, herbacie i inne przebarwienia. Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztućców wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej. Nieodpowiedni do aluminium (łącznie z anodowanym) oraz stopów metali lekkich. Należy wcześniej sprawdzić srebro. Specjalna formuła do niskiej twardości wody. 

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:


Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290 - Może powodować korozję metali.
  • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
  • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
  • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Informacje uzupełniające na etykiecie:


EUH206 - Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Produkt nie zawiera komponentów spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 25 kg

Kolor: żółto-brązowy

Zapach: charakterystyczny dla produktu

Wartość pH: ok. 14

Przewodnictwo: ok. 6.1 mS/cm (w 4ml/l w wodzie dejonizowanej o temp. 22°C)

Czas przechowywania: 1 rok

Warunki przechowywania: zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 25°C

Gęstość: 1.33 g/cm3

Miareczkowanie: 0.40

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!