32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek do usuwania tłustego brudu, poj. 1 l

P
W
Środek do usuwania tłustego brudu, poj. 1 l

Środek do usuwania tłustego brudu, poj. 1 l

ID: GS212697
Nr sys: Z032193

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Specjalistyczny środek usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary i oleje z posadzek przemysłowych, hal fabrycznych, warsztatów, maszyn oraz silników.

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Dostawa już od 20 zł

cena netto

11,99 zł

brutto

14,75

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Ilość:

Zapytaj o leasing

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Specjalistyczny środek do zastosowań w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa żywności. Doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie alkaliów i rozpuszczalników. Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary i oleje z posadzek przemysłowych, hal fabrycznych, warsztatów, magazynów i płyt chodnikowych. Wyczyści również wszelkie powierzchnie z sadzy oraz osadów z mydła i osadów mineralnych. Doskonale nadaje się także do mycia maszyn oraz silników. Środek ten może być również z powodzeniem stosowany w systemach typu C.I.P. (Cleaning-In-Place, czyszczenie na miejscu), czyli może czyścić elementy maszyn i urządzeń bez konieczności ich demontażu.

 

Przeznaczenie:


MEGA POTENS przeznaczony jest do mycia mocno zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi posadzek przemysłowych, hal fabrycznych, magazynów, płyt chodnikowych, maszyn i silników. Doskonale nadaje się również do czyszczenia nagrobków, pomników i lastryko.

 

Zastosowanie:


MEGA POTENS znajdzie swoje zastosowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu.

 

Sposób użycia:


W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni rozcieńczyć koncentrat do stężenia 1–5 % (10–50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Można myć powierzchnie i urządzenia ręcznie, przy użyciu urządzeń ciśnieniowych lub maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnie mocno zaolejone i tłuste wyczyścić używając roztworu o stężeniu 30–50 % (300–500 ml uzupełnić wodą do 1 l). Ubrania robocze prać ręcznie w temperaturze 40 °C roztworem o stężeniu 0,1–1 % (1–10 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l).

 

pH:


Stężenie jonów wodorowych w produkcie: pH 11,0 - 12,0.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

 

Preparat został sklasyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1272/2008 (CLP)

 

Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319

 

Piktogram i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

  • H315 - Działa drażniąco na skórę.
  • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające środki ostrożności:


Zapobieganie:

  • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

  • P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
  • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P362 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Inne zagrożenia:


Brak informacji na temat spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 1 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!