32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Tabletki odwapniające GRAEF, opakowanie 6 sztuk

Tabletki odwapniające GRAEF, opakowanie 6 sztuk

ID: GS015607
Nr sys: Z045870

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Tabletki odwapniające do zastosowania w ekspresach do kawy firmy Graef.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 9 zł

cena netto

41,07 zł

brutto

50,52

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

KUPUJ WIĘCEJ ZA MNIEJKupuj więcej za mniej

Opis produktu

Tabletki odwapniające do zastosowania w ekspresach do kawy firmy Graef.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:


Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319,  Skin Sens. 1; H317,  STOT SE 3; H335

Powoduje podrażnienie skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

 

Piktogram i hasło ostrzegawcze:

 


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H315 - Powoduje podrażnienie skóry.
  • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319 - Działa drażniąco na oczy
  • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
  • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody / mydła.
  • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje:

 

Zawiera kwas amidosulfonowy, kwas maleinowy, kwas cytrynowy.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. 

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: 6 sztuk

Powiązane produkty i akcesoria

Tabletki myjące GRAEF, opakowanie 10 sztuk

cena netto

41.07 zł

Dodaj

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!