32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek dezynfekujący Asepto Fluessig, opakowanie 24 kg

Środek dezynfekujący Asepto Fluessig, opakowanie 24 kg

ID: GS019015
Nr sys: Z006642

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Skuteczny, alkaliczny środek o właściwościach dezynfekcyjnych przeznaczony do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

203,17 zł

brutto

249,90

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Skuteczny, alkaliczny środek Asepto FL-D o właściwościach dezynfekcyjnych przeznaczony do mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Produkt nadaje się do mycia i dezynfekcji pojemników plastikowych, masownic, zbiorników itp. Myje i dezynfekuje skutecznie i pewnie poprzez działanie aktywnego chloru. Usuwa bez śladów wszelkie pozostałości tłuszczowe i białkowe. Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu ograniczone jest tworzenie się piany. Nie niszczy materiałów, z których wykonane są myte i dezynfekowane urządzenia.

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008):

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Substancje powodujące korozję metali, Kategoria 1
 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
 • H400 - Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1
 • H411 - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 2

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Działanie żrące na skórę, Kategoria 1
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

 

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

 

Zwroty określające zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

 

Produkt w formie rozcieńczonej:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

 

Zwroty określające środki ostrożności:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

Zapobieganie:

 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
 • P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

 

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.
 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

 

wodorotlenek sodu, podchloryn sodu

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej:

 

Zmieszanie tego produktu z kwasem lub amoniakiem uwalnia gazowy chlor.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: kanister 24 kg

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!