32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Środek dezynfekujący Steril, poj. 5 l

Środek dezynfekujący Steril, poj. 5 l

ID: GS019022
Nr sys: Z010609

producent:

logo-producenta

 

Krótki opis produktu:

Płynny, lekko alkaliczny środek o właściwościach myjących i dezynfekujących przeznaczony do stosowania ręcznego w zakładach przemysłu spożywczego.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

cena netto

72,60 zł

brutto

89,30

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Płynny środek myjący i dezynfekcyjny o odczynie neutralnym, przeznaczony do stosowania ręcznego w zakładach przemysłu spożywczego. Przy stosowaniu właściwym, zgodnym z zaleceniami nadaje się do wszystkich zwykle wykorzystywanych metali. Odpowiedni do polietylenu (PE), polipropylenu (PP), twardego polichlorku winylu (PVC), policzterofluoroetylenu (PTFE), polifluorkuwinylidenu (PVDF).

 

Zastosowanie:

 

P3-steril jest szczególnie polecany do mycia ręcznego niewielkich elementów (przez zanurzenie w roztworze) oraz powierzchni (aplikacja roztworu P3-steril przy pomocy szczotki lub ścierki).

 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008):

 

Produkt w formie dostarczonej:

 • H315 - Drażniące na skórę, Kategoria 2
 • H318 - Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
 • H400 - Zagrożenie krótkotrwałe (ostre) dla środowiska wodnego, Kategoria 1
 • H412 - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego, Kategoria 3

Produkt w formie rozcieńczonej:

 

Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze:


Produkt w formie dostarczonej:

 

 

Zwroty określające zagrożenia:


Produkt w formie dostarczonej:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności:


Produkt w formie dostarczonej:


Zapobieganie:

 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

 

Chlorek benzalkoniowy, chlorek didecylodimetyloamonium.

 

Dodatkowe informacje:

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Produkt w formie dostarczonej: 

 

Nieznane.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Opakowanie: butelka 5 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!