32 770 87 87

PON. - PT. 08:00 - 16:00

Napisz do nas

[email protected]

0

Żel do dezynfekcji rąk Manusteril, środek dezynfekujący, poj. 5 l

P
Żel do dezynfekcji rąk Manusteril, środek dezynfekujący, poj. 5 l

Żel do dezynfekcji rąk Manusteril, środek dezynfekujący, poj. 5 l

ID: GS212887
Nr sys: Z083168

 

Krótki opis produktu:

Żel na bazie alkoholu przeznaczony do dezynfekcji rąk i powierzchni.

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Dostawa już od 100 zł

Promocja 0.0 %

cena netto

50,00 zł
50,00

brutto

54,00 zł
54,00

DOSTĘPNY W MAGAZYNIE

Ilość:

Negocjuj cenę

Zapytaj o produkt

Opis produktu

Żel na bazie alkoholu przeznaczony do dezynfekcji rąk i powierzchni. Może być stosowany także w przemyśle spożywczym. Wykazuje skuteczne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania wodą.

 

Klasyfikacja mieszaniny:

 

Zagrożenie zdrowia

H319 - Skin Corr. 1A

H336 - STOT Single exp. 3

 

Własności niebezpieczne

H225 - Flamm. Liquids 2

 

Zagrożenie środowiska

Nie dotyczy

 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze:

 

 

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia:

  • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 - Działa drażniąco na oczy.
  • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

  • P102 - Chronić przed dziećmi.
  • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
  • P260 - Nie wdychać par rozpylonej cieczy.
  • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  • EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje uzupełniające:

 

Zawiera substancje czynne: Propan-2-ol (CAS Nr: 67-63-0; WE Nr: 200-661-7): 53 g/100g, Nadtlenek wodoru (CAS Nr: 7722-84-1; WE Nr: 231-765-0): 0,22 g/100g. Produkt wolny od amin czwartorzędowych.

 

Zawartość detergentów zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Inne zagrożenia:

 

Brak danych

 

Pliki do pobrania:

 

Karta charakterystyki

Specyfikacja techniczna

Pojemność: 5 l

VADEMECUM

newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi ofertami specjalnymi, zapisz się na nasz newsletter!

Płatności wspiera

 

W dostawie pomagają

Być może zainteresują Cię produkty powiązane z wybranym produktem. Sprawdź poniższą listę i dodaj do zamówienia.

Zostaw nam swój numer!

Zostaw nam swój numer - oddzwonimy!